Category Archives: M70 – Magistarske i doktorske teze

UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA: MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA REMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

Doktorska disertacija Jasna Čikić Tovarović UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA: MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA RAMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

Posted in Beograd, dr Jasna Čikić, M70 - Magistarske i doktorske teze, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene | Comments Off on UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA: MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA REMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SEOSKIM NASELJIMA SRBIJE

Doktorska distertacija Marina Nenković Riznić UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SEOSKIM NASELJIMA SRBIJE Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Posted in dr Marina Nenković Riznić (IAUS), M70 - Magistarske i doktorske teze, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Seoska naselja, TP36035 General | Comments Off on UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SEOSKIM NASELJIMA SRBIJE

FORMIRANJE KRITERIJUMA ZA PROJEKTOVANJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE JAVNIH TOALETA U URBANIM SREDINAMA SRBIJE

Doktorska disertacija Milan Radojević FORMIRANJE KRITERIJUMA ZA PROJEKTOVANJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE JAVNIH TOALETA U URBANIM SREDINAMA SRBIJE

Posted in 04 Srbija / Serbia, 2011, Beograd, dr Milan Radojevic, M70 - Magistarske i doktorske teze, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, Urbane sredine | Tagged , | Comments Off on FORMIRANJE KRITERIJUMA ZA PROJEKTOVANJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE JAVNIH TOALETA U URBANIM SREDINAMA SRBIJE