Category Archives: dr Ljiljana Petruševski (AF)

GEFFA Summer School, Rijeka

Examining Architectonics of Affine Form (applet, e-Learning) Workshop (dr Mirjana Devetaković, dr Ljiljana Petruševski) Other GEFFA e-Learning resources

Posted in 2012, Adaptacija / Adaptation, dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Slavko Gajin (ETF, RCUB), M30 - Međunarodni naučni skupovi, M80 - Tehnička i razvojna rešenja, PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena, Tatjana Kosić | Tagged , , | Comments Off on GEFFA Summer School, Rijeka

GEFFA – Geometry Education for Future Architects

Devetaković, M.: Selected Educational Experiences; e-Learning Proposal, GEFFA Kickoff Meeting, Belgrade, February 2012

Posted in 2012, dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Mila Pucar (IAUS), dr Mirjana Devetaković (AF), M30 - Međunarodni naučni skupovi, PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena | Comments Off on GEFFA – Geometry Education for Future Architects

VASARI

  http://labs.autodesk.com/utilities/vasari/         U okviru izbornog predmeta “Parametarsko modelovanje arhitektonske forme” na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, predstavljen je program Vasari pomoću koga su analizirani klimatski uticaji parametarski modelovanih urbanih sklopova, za konkretnu lokaciju.

Posted in dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Mila Pucar (IAUS), dr Mirjana Devetaković (AF), PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on VASARI

Publikovani radovi – YU Info 2011, Kopaonik

PARAMETARSKO MODELOVANJE URBANISTIČKIH SKLOPOVA KORIŠĆENJEM GRAFIČKOG ALGORITAMSKOG EDITORA Ljiljana Petruševski, Mirjana Devetakovic, Jelena Kijanović, Petar Arsić, Ivica Nikolić, Ana Perić   Apstrakt: Parametarsko modelovanje postaje značajan deo kompjuterske podrške projektovanju u mnogim inženjerskim oblastima, uključujući arhitektonsko i urbanističko projektovanje. Ovakva … Continue reading

Posted in 2011, dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Slavko Gajin (ETF, RCUB), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena | Tagged , | Comments Off on Publikovani radovi – YU Info 2011, Kopaonik

Preliminarna rang lista projekata – ciklus istraživanja 2011-2014

PO KONKURSU ZA PROJEKTE U OKVIRU: PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014, PROGRAMA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. PROGRAMA SUFINANSIRANjA INTEGRALNIH I INTERDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. I PROGRAMA OBEZBEĐIVANjA I ODRŽAVANjA NAUČNOISTRAŽIVAČKE OPREME … Continue reading

Posted in Ana Lazović (IAUS), Danica Spasova, Danilo Furundžić (AF), Dejan Miletić (AF), dr Aleksandra Krstić (AF), dr Aleksandra Stupar (AF), dr Aleksandra Đukić (AF), dr Boško Josimović (IAUS), dr Branislava Kovačević, dr Branka Dimitrijević, dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Dragutin Protić (GRF), dr Eva Vaništa Lazarević (AF), dr Igor Marić (IAUS), dr Ivan Nestorov (GRF), dr Jasna Petrić (IAUS), dr Ksenija Lalović (AF), dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), dr Milica Bajic Brkovic (AF), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Saša Milijić (IAUS), dr Slavko Gajin (ETF, RCUB), dr Tatjana Mrđenović (AF), dr Tijana Crnčević (IAUS), Jelena Živanović Miljković, Ksenija Pantović, Matija Brković, Milan Kilibarda (GRF), Milena Stojković, mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), mr Danijela Milovanović Rodić (AF), mr Jelena Živković (AF), mr Rajko Korica (AF), mr Uroš Radosavljević (AF), mr Zeljko Gašparović (IAUS), Olgica Bakić, Sanja Stevanović, Tanja Bajić, TP36035 General, Vesna Džunić, Višnja Sretović, Zlata Vuksanović | Comments Off on Preliminarna rang lista projekata – ciklus istraživanja 2011-2014

Neki aspekti prostornog održivog razvoja Srbije

      58_MonografijaIAUS-a (integralni tekst .pdf) Urednici: dr Mila Pucar, dr Nenad Spasić    SADRŽAJ   I IMPLEMENTACIJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE    Mаrijа Mаksin-Mićić, Vesnа Jokić, Nikolа Krunić PROCENA OSTVARIVANJA PROPOZICIJA O SISTEMU URBANIH CENTARA U PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE … Continue reading

Posted in dr Igor Marić (IAUS), dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Mila Pucar (IAUS), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Tijana Crnčević (IAUS), mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), TP36035 General | Tagged , , | Comments Off on Neki aspekti prostornog održivog razvoja Srbije