Category Archives: dr Branislava Kovačević

Klimatske promene kao društveni izazov – odgovori iz perspektive prava i arhitekture

Klimatske promene kao društveni izazov – odgovori iz perspektive prava i arhitekture Pucar, M.; Devetaković, M.: Planiranje i projektovanje iz perspektive klimatskih promena – situacija u Srbiji Lepotić Kovačević, B.: Klimatske promene i energetska zajednica u Jugoistočnoj Evropi

Posted in 2011, dr Branislava Kovačević, dr Mila Pucar (IAUS), dr Mirjana Devetaković (AF), M30 - Međunarodni naučni skupovi | Tagged , , , | Comments Off on Klimatske promene kao društveni izazov – odgovori iz perspektive prava i arhitekture

Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini

Arhitektura i urbanizam 2011, br. 33, str. 87-101 jezik rada: srpski izvorni naučni članak doi:10.5937/arhurb1133087M Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini Marić Igor, Kovačević Branislava Sažetak Primena bioklimatskih parametara kod turističkih objekata bitan je faktor … Continue reading

Posted in dr Branislava Kovačević, dr Igor Marić (IAUS), M50 - Časopisi nacionalnog značaja, PP1: Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža, Stara planina | Tagged , , , , | Comments Off on Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini

Preliminarna rang lista projekata – ciklus istraživanja 2011-2014

PO KONKURSU ZA PROJEKTE U OKVIRU: PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014, PROGRAMA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. PROGRAMA SUFINANSIRANjA INTEGRALNIH I INTERDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. I PROGRAMA OBEZBEĐIVANjA I ODRŽAVANjA NAUČNOISTRAŽIVAČKE OPREME … Continue reading

Posted in Ana Lazović (IAUS), Danica Spasova, Danilo Furundžić (AF), Dejan Miletić (AF), dr Aleksandra Krstić (AF), dr Aleksandra Stupar (AF), dr Aleksandra Đukić (AF), dr Boško Josimović (IAUS), dr Branislava Kovačević, dr Branka Dimitrijević, dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Dragutin Protić (GRF), dr Eva Vaništa Lazarević (AF), dr Igor Marić (IAUS), dr Ivan Nestorov (GRF), dr Jasna Petrić (IAUS), dr Ksenija Lalović (AF), dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), dr Milica Bajic Brkovic (AF), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Saša Milijić (IAUS), dr Slavko Gajin (ETF, RCUB), dr Tatjana Mrđenović (AF), dr Tijana Crnčević (IAUS), Jelena Živanović Miljković, Ksenija Pantović, Matija Brković, Milan Kilibarda (GRF), Milena Stojković, mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), mr Danijela Milovanović Rodić (AF), mr Jelena Živković (AF), mr Rajko Korica (AF), mr Uroš Radosavljević (AF), mr Zeljko Gašparović (IAUS), Olgica Bakić, Sanja Stevanović, Tanja Bajić, TP36035 General, Vesna Džunić, Višnja Sretović, Zlata Vuksanović | Comments Off on Preliminarna rang lista projekata – ciklus istraživanja 2011-2014