Category Archives: Tanja Bajić

Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru prve faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini, prva nagrada 20. Međunarodnog salona urbanizma u Nišu

Naziv plana: Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru prve faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini Godina izrade: 2011. Odgovorni urbanisti: dr Igor Marić, dipl.inž. arh. (lokacije 2,8,9,10,11,12,18) i mr Božidar Manić, dipl.inž.arh. … Continue reading

Posted in 00 Klimatske promene / Climate Changes, 2011, dr Igor Marić (IAUS), M80 - Tehnička i razvojna rešenja, mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), Olgica Bakić, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, Stara planina, Tanja Bajić, TP36035 General | Comments Off on Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru prve faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini, prva nagrada 20. Međunarodnog salona urbanizma u Nišu

Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja

Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja Tanja Bajić, Ksenija Pantović BAJIĆ, T. i PANTOVIĆ, K., 2011. Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja. Arhitektura i urbanizam, (33), pp. 42-59.

Posted in 2011, Ksenija Pantović, M50 - Časopisi nacionalnog značaja, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, Tanja Bajić | Tagged , | Comments Off on Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja

Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija okviru 1a faze turističkog rizorta “Jabučko ravnište” na Staroj planini

Igor Marić, Božidar Manić, Ana Niković, Tanja Bajić, Olgica Bakić, Branislava Kovačević: Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija okviru 1a faze turističkog rizorta “Jabučko ravnište” na Staroj planini, I nagrada na 20. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u … Continue reading

Posted in dr Igor Marić (IAUS), mr Ana Nikovic (IAUS), Olgica Bakić, Stara planina, Tanja Bajić, TP36035 General | Comments Off on Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija okviru 1a faze turističkog rizorta “Jabučko ravnište” na Staroj planini

Preliminarna rang lista projekata – ciklus istraživanja 2011-2014

PO KONKURSU ZA PROJEKTE U OKVIRU: PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014, PROGRAMA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. PROGRAMA SUFINANSIRANjA INTEGRALNIH I INTERDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. I PROGRAMA OBEZBEĐIVANjA I ODRŽAVANjA NAUČNOISTRAŽIVAČKE OPREME … Continue reading

Posted in Ana Lazović (IAUS), Danica Spasova, Danilo Furundžić (AF), Dejan Miletić (AF), dr Aleksandra Krstić (AF), dr Aleksandra Stupar (AF), dr Aleksandra Đukić (AF), dr Boško Josimović (IAUS), dr Branislava Kovačević, dr Branka Dimitrijević, dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Dragutin Protić (GRF), dr Eva Vaništa Lazarević (AF), dr Igor Marić (IAUS), dr Ivan Nestorov (GRF), dr Jasna Petrić (IAUS), dr Ksenija Lalović (AF), dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), dr Milica Bajic Brkovic (AF), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Saša Milijić (IAUS), dr Slavko Gajin (ETF, RCUB), dr Tatjana Mrđenović (AF), dr Tijana Crnčević (IAUS), Jelena Živanović Miljković, Ksenija Pantović, Matija Brković, Milan Kilibarda (GRF), Milena Stojković, mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), mr Danijela Milovanović Rodić (AF), mr Jelena Živković (AF), mr Rajko Korica (AF), mr Uroš Radosavljević (AF), mr Zeljko Gašparović (IAUS), Olgica Bakić, Sanja Stevanović, Tanja Bajić, TP36035 General, Vesna Džunić, Višnja Sretović, Zlata Vuksanović | Comments Off on Preliminarna rang lista projekata – ciklus istraživanja 2011-2014