Category Archives: PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime

Značaj urbanog planiranja za energetsku efikasnost i održivi razvoj gradova

CIRSD: VIP BLOG o održivom razvoju: pogled iz jugoistočne Evrope Značaj urbanog planiranja za energetsku efikasnost i održivi razvoj gradova  CIRSD: VIP BLOG on Sustainable Development: Views from Southeast Europe The Significance of Urban Planning for Energy Efficiency and Sustainable … Continue reading

Posted in 2015, Adaptacija / Adaptation, dr Mila Pucar (IAUS), Gradska uprava / City Authorities, M20 - Međunarodni časopisi, Otpornost / Resilience, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Programi / SEE Programmes, Ranjivost / Vulnerability, TP36035 General, Ublažavanje / Mitigation | Comments Off on Značaj urbanog planiranja za energetsku efikasnost i održivi razvoj gradova

Instalacije i arhitektura 2013

Međunarodni naučno-stručni simpozijum “Instalacije & arhitektura” 2013, Zbornik radova (Urednici Milan Radojević, Tatjana Jurenić, Milica Pejanović), ISBN 978-86-7924-111-5 Zbornik IA 2013  

Posted in 2013, Arhitektonska praksa / Architectural practice, dr Aleksandra Krstić (AF), dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Jasna Čikić, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Milan Radojevic, M30 - Međunarodni naučni skupovi, Obrazovanje / Education, Održavanje arh. objekata / Facility Management, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Proizvodnja materijala i opreme / Manufacturers, TP36035 General, Ublažavanje / Mitigation, Urbanistička praksa / Urban Planning | Tagged , , | Comments Off on Instalacije i arhitektura 2013

POTENCIAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF SOFT ENERGY SOURCES IN SERBIA

Solun_MP-MNR-461-904-1-FIN citiranje rada Mila Pucar, Marina Nenković-Riznić POTENCIAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF SOFT ENERGY SOURCES IN SERBIA, International Conference: “Protection and Restoration of the Environment XI” Solun 2012, 1479-1488.  

Posted in 04 Srbija / Serbia, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), M30 - Međunarodni naučni skupovi, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Ublažavanje / Mitigation, Urbanistička praksa / Urban Planning, Zakonodavstvo / Policy Making | Tagged , , | Comments Off on POTENCIAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF SOFT ENERGY SOURCES IN SERBIA

Konferencija Instalacije & Arhitektura 2012

Instalacije & Arhitektura 2012 http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2836 I&A 2012 Zbornik radova Aleksandra Krtsić Furundžić, Tatjana Kosić, Jefto Terzović Konstruktivne karakteristike staklenih fasadnih panela, str. 11 Structural characteristics of glass facade panels, pp. 11 Dragana Vasiljević Tomić, Ana Nikezić, Dragana Ćirić Implementacija standarda … Continue reading

Posted in 2012, Adaptacija / Adaptation, Danilo Furundžić (AF), dr Aleksandra Krstić (AF), dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Jasna Čikić, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Milan Radojevic, dr Mirjana Devetaković (AF), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, Milica Vujošević, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena, Tatjana Kosić, TP36035 General, Ublažavanje / Mitigation | Tagged , | Comments Off on Konferencija Instalacije & Arhitektura 2012

Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

IV Naučno-stručna konferencija, posebna ponuda za studente Zaštita životne sredine i energetska efikasnost U organizaciji Udruženja inženjera Beograda uz podršku Društva urbanista Beograda u petak 18. maja 2012. godine u Sali inženjera i tehničara Srbije u ulici Kneza Miloša 9/III, … Continue reading

Posted in Dejan Miletić (AF), dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Dragutin Protić (GRF), dr Ivan Nestorov (GRF), dr Mila Pucar (IAUS), dr Milica Bajic Brkovic (AF), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, Matija Brković, Milan Kilibarda (GRF), PP1: Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Višnja Sretović | Tagged | Comments Off on Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

Dr Branka Dimitrijević UTICAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA ŠKOTSKU POLITIKU I PRAKSU U PROSTORNOM, EKOLOŠKOM, ENERGETSKOM I DRUŠTVENOM RAZVOJU NASELJA Integralni tekst

Posted in dr Branka Dimitrijević, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime | Comments Off on

Kontekst 21 – Gost dr Mila Pucar

http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/РТС+2/1085968/Контекст+21.html RTS 2 Petаk, 20. аpril 2012, u 21:57 Kontekst 21 Ako zа devetnаesti vek kаžemo dа je bio vek korišćenjа ugljа, zа dvаdeseti dа je protekаo u znаku nаfte, sаsvim je izvesno dа će dvаdeset prvi vek proteći u … Continue reading

Posted in dr Mila Pucar (IAUS), PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, TP36035 General | Tagged , | Comments Off on Kontekst 21 – Gost dr Mila Pucar

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

 Biblioteka grada Beograda Odeljenje umetnosti i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije imaju čast da Vas pozovu na prezentaciju knjige ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI autora: Marije Maksin, Mile Pucar, Saše Milijića i Miomira Koraća Rimska dvorana Biblioteke … Continue reading

Posted in 04 Srbija / Serbia, dr Mila Pucar (IAUS), dr Saša Milijić (IAUS), M40 - Monografije nacionalnog značaja, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime | Tagged , , , , | Comments Off on ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

Energija i klima u Srbiji, izazovi i mogućnosti

Energija i klima u Srbiji, izazovi i mogućnosti  Održivi razvoj u energetskom sektoru, Sustainable Development in Energy Sector –SUDES

Posted in PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, TP36035 General | Tagged , , | Comments Off on Energija i klima u Srbiji, izazovi i mogućnosti

ZIDANE KONSTRUKCIJE ZGRADA I TEHNIČKA REGULATIVA

Savetovanje ZIDANE KONSTRUKCIJE ZGRADA I TEHNIČKA REGULATIVA Savremena građevinska praksa u Srbiji i Evropi  Vreme održavanja Savetovanja: 16. maja 2012. Mesto održavanja: Građevinski fakultet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, Svečana sala – I sprat. Dr Mila Pucar, dipl. inž. arh. … Continue reading

Posted in dr Mila Pucar (IAUS), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime | Comments Off on ZIDANE KONSTRUKCIJE ZGRADA I TEHNIČKA REGULATIVA

Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena – zbornik radova

Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena – zbornik radova Izdavač: Društvo urbanista Beograda Urednici: Vesna Zlatanivić Tomašević, Ranka Gajić, Faketa Kaić

Posted in dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, TP36035 General | Tagged , , | Comments Off on Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena – zbornik radova

BUILT ENVEROMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Prikaz kongresa, dr Mila Pucar

Jedanaesti stručni sastanak istraživača IAUS-a: Na sastanku će biti prikazani nalazi i iskustva sa kongresa “MACDES.2011 MEDEO AMBIENTE CONSTRUIDO Y DESARROLLO SUSTENTABLES (BUILT ENVEROMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”, održanog u Havani (Kuba) od 4-9. decembra 2011. godine, na kome je učestvovala … Continue reading

Posted in dr Mila Pucar (IAUS), PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, TP36035 General | Tagged , | Comments Off on BUILT ENVEROMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Prikaz kongresa, dr Mila Pucar

Značaj kontrola za modifikaciju unutrašnje klime dostupnih korisnicima poslovnih zgrada

Arhitektura i urbanizam 2011, br. 33, str. 31-41   Značaj kontrola za modifikaciju unutrašnje klime dostupnih korisnicima poslovnih zgrada Stojković Milena Sažetak U ovom radu razmatra se uloga sistema za kontrolu unutrašnje klime i njihov uticaj na komfor i produktivnost … Continue reading

Posted in M50 - Časopisi nacionalnog značaja, Milena Stojković, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime | Tagged , , , | Comments Off on Značaj kontrola za modifikaciju unutrašnje klime dostupnih korisnicima poslovnih zgrada

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SEOSKIM NASELJIMA SRBIJE

Doktorska distertacija Marina Nenković Riznić UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SEOSKIM NASELJIMA SRBIJE Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Posted in dr Marina Nenković Riznić (IAUS), M70 - Magistarske i doktorske teze, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Seoska naselja, TP36035 General | Comments Off on UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U SEOSKIM NASELJIMA SRBIJE

Uticaj obnovljivih izvora energije na prostorni razvoj naselja u Srbiji u svetlu klimatskih promena

Pucar, M., Nenković Riznić, M.: Uticaj obnovljivih izvora energije na prostorni razvoj naselja u Srbiji u svetlu klimatskih promena, Zbornik radova Društva urbanista Beograda “Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena“, str. 17-27, Društvo urbanista Beograda, 2011 Abstrakt: U strategijama … Continue reading

Posted in dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime | Tagged , , , | Comments Off on Uticaj obnovljivih izvora energije na prostorni razvoj naselja u Srbiji u svetlu klimatskih promena