Monthly Archives: December 2011

Posted in TP36035 General | Tagged , | Comments Off on

BUILT ENVEROMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Prikaz kongresa, dr Mila Pucar

Jedanaesti stručni sastanak istraživača IAUS-a: Na sastanku će biti prikazani nalazi i iskustva sa kongresa “MACDES.2011 MEDEO AMBIENTE CONSTRUIDO Y DESARROLLO SUSTENTABLES (BUILT ENVEROMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”, održanog u Havani (Kuba) od 4-9. decembra 2011. godine, na kome je učestvovala … Continue reading

Posted in dr Mila Pucar (IAUS), PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, TP36035 General | Tagged , | Comments Off on BUILT ENVEROMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Prikaz kongresa, dr Mila Pucar

UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA: MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA REMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

Doktorska disertacija Jasna Čikić Tovarović UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA: MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA RAMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

Posted in Beograd, dr Jasna Čikić, M70 - Magistarske i doktorske teze, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene | Comments Off on UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA: MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA REMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

Konferencije – info

Postovane kolege, Saljem vam sajt na kome se nalaze razne konferencije od kojih neke imaju teme koje se mogu povezati sa nasim projektom. http://www.wessex.ac.uk/12-conferences.html Zelim vam srecnu Novu godinu i Bozine praznike. Srdacno Mila Pucar

Posted in dr Mila Pucar (IAUS), TP36035 General | Tagged | Comments Off on Konferencije – info

Contemporary architecture and its treatment of tradition and historical forms – the works of architect Ivan Аntić

Contemporary architecture and its treatment of tradition and historical forms – the works of architect Ivan Аntić Milica Vujošević Međunаrodni nаučno-stručni skup „Arhitekturа i urbаnizаm – Grаđevinаrstvo – Geodezijа Juče, Dаnаs, Sutrа” 15.12.2011. Bаnjа Lukа

Posted in M30 - Međunarodni naučni skupovi, Milica Vujošević, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene | Comments Off on Contemporary architecture and its treatment of tradition and historical forms – the works of architect Ivan Аntić

Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja

Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja Tanja Bajić, Ksenija Pantović BAJIĆ, T. i PANTOVIĆ, K., 2011. Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja. Arhitektura i urbanizam, (33), pp. 42-59.

Posted in 2011, Ksenija Pantović, M50 - Časopisi nacionalnog značaja, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, Tanja Bajić | Tagged , | Comments Off on Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja

Klimatske promene kao društveni izazov – odgovori iz perspektive prava i arhitekture

Klimatske promene kao društveni izazov – odgovori iz perspektive prava i arhitekture Pucar, M.; Devetaković, M.: Planiranje i projektovanje iz perspektive klimatskih promena – situacija u Srbiji Lepotić Kovačević, B.: Klimatske promene i energetska zajednica u Jugoistočnoj Evropi

Posted in 2011, dr Branislava Kovačević, dr Mila Pucar (IAUS), dr Mirjana Devetaković (AF), M30 - Međunarodni naučni skupovi | Tagged , , , | Comments Off on Klimatske promene kao društveni izazov – odgovori iz perspektive prava i arhitekture

Pravilnik o energrtskoj efikasnosti zgrada

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (na Web sajtu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja)

Posted in 04 Srbija / Serbia | Tagged , | Comments Off on Pravilnik o energrtskoj efikasnosti zgrada

Značaj kontrola za modifikaciju unutrašnje klime dostupnih korisnicima poslovnih zgrada

Arhitektura i urbanizam 2011, br. 33, str. 31-41   Značaj kontrola za modifikaciju unutrašnje klime dostupnih korisnicima poslovnih zgrada Stojković Milena Sažetak U ovom radu razmatra se uloga sistema za kontrolu unutrašnje klime i njihov uticaj na komfor i produktivnost … Continue reading

Posted in M50 - Časopisi nacionalnog značaja, Milena Stojković, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime | Tagged , , , | Comments Off on Značaj kontrola za modifikaciju unutrašnje klime dostupnih korisnicima poslovnih zgrada

Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini

Arhitektura i urbanizam 2011, br. 33, str. 87-101 jezik rada: srpski izvorni naučni članak doi:10.5937/arhurb1133087M Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini Marić Igor, Kovačević Branislava Sažetak Primena bioklimatskih parametara kod turističkih objekata bitan je faktor … Continue reading

Posted in dr Branislava Kovačević, dr Igor Marić (IAUS), M50 - Časopisi nacionalnog značaja, PP1: Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža, Stara planina | Tagged , , , , | Comments Off on Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini