Unapređenje Baze znanja / Knowledge Base improvement

Baza znanja za podršku Tehnološkom projektu TP36035 unapređena je dodavanjem nove kategorije “Oblasti primene / Application Domains” u pretraživač rezultata. Ova kategorija odnosi se na potencijalne korisnike baze znanja i pomaže im da suze pretragu u skladu sa svojim specifičnim potrebama. Dobrodošli su svi predlozi od strane istraživača za proširenje liste mogućih oblasti primene rezultata istraživanja.

The Knowledge Base supporting the Project TP36035 has been improved by adding a new Category – Application Domain, aimed at helping the possible users of the research results to narrow the KB search results according to their specific needs. The researcers are welcome to propose new possible application domains related to their particular research results.

This entry was posted in 05 Oblasti primene / Application Domains, Arhitektonska praksa / Architectural practice, dr Mirjana Devetaković (AF), Gradska uprava / City Authorities, Građani / Citizens, Investicije / Investments, M80 - Tehnička i razvojna rešenja, Obrazovanje / Education, PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena, Proizvodnja materijala i opreme / Manufacturers, TP36035 General, Urbanistička praksa / Urban Planning, Zakonodavstvo / Policy Making. Bookmark the permalink.