i-SCOPE projekat – servisi „pametnih gradova“

Projekat i-SCOPE, finansiran kroz ICT-PSP (Program podrške politikama za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija) program Evropske Unije, ima za cilj razvijanje informacionih tehnologija za servise takozvanih „pametnih gradova“, a bazira se na preciznim 3D informacionim modelima gradova (3D Urban Information Models).

Kroz projekat će se razviti otvorena platforma za 3 servisa koji će se testirati u pilot gradovima i opštinama na projektu. 3D modeli će se koristiti za:

–        Optimizaciju potrošnje električne energije procenom potencijala krovova za eksploataciju solarne energije, kao i kartiranje energetske efikasnosti zgrada;

–        Kartiranje buke u realnom vremenu, pri čemu će građani imati funkciju senzora mereći buku putem svojim mobilnih telefona;

–        Unapređivanje inkluzije i mobilnosti starijih osoba i osoba sa posebnim potrebama kroz ažuran sistem za navigaciju koji uključuje detaljan plan grada i barijere koje otežavaju ili onemogućuju kretanje.

 

U Inđiji (srpski pilot) će biti uspostavljen elektronski servis koji će omogućavati korisnicima (građanima, firmama, državnim institucijama…) da kroz interaktivni GIS portal dobiju informacije o solarnom potencijalu objekata (potencijal generisanja elektricne energije iz Sunca, procena inicijalnih troškova instalacije opreme,  procena koristi itd.)

Na projektu koji traje 36 meseci sarađuje ukupno 22 partnera iz 11 evropskih država,među njima univerziteti, istraživački centri, privatne kompanije i lokalne administracije. Osim opštine Inđija u projekat je uključena i firma Evrogeomatika d.o.o. iz Beograda, a Inđija se učešćem u ovom projektu pridružuje drugim gradovima poput Beča, Baia Marea, Zagreba, Njukasla, Zadra, Drame, Trenta i Regiona Lacio koji takođe učestvuju u uspostavljanju i testiranju servisa.

http://www.iscopeproject.net/

This entry was posted in 00 Klimatske promene / Climate Changes, Arhitektonska praksa / Architectural practice, dr Dragutin Protić (GRF), dr Ivan Nestorov (GRF), Građani / Citizens, Investicije / Investments, Milan Kilibarda (GRF), PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena, Urbanistička praksa / Urban Planning and tagged , . Bookmark the permalink.