Uticaj novih tehnologija na razvoj savremenih fasada:medija fasade i mogućnosti za remodelovanje staklenih fasada u Beogradu

Jasna Čikić Tovarović: Uticaj novih tehnologija na razvoj savremenih fasada: medija fasade i mogućnosti za remodelovanje staklenih fasada u Beogradu, 2011

This entry was posted in Adaptacija / Adaptation, Arhitektonska praksa / Architectural practice, Beograd, dr Jasna Čikić, Proizvodnja materijala i opreme / Manufacturers and tagged , . Bookmark the permalink.