i-SCOPE servisi “pametnih gradova” su u fazi evaluacije, Inđija je jedan od pilota

Projekat i-SCOPE, finansiran kroz ICT-PSP (Program podrške politikama za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija) program Evropske Unije, ima za cilj razvijanje informacionih tehnologija za servise takozvanih „pametnih gradova“ (“smart city”), a bazira se na preciznim 3D informacionim modelima gradova (3D Urban Information Models) koji su izgrađeni na cityGML formatu.

U okviru projekta razvijena su 3 servisa koja su u fazi testiranja u pilot gradovima i opštinama na projektu. 3D modeli se koristite za:

  • Procenu potencijala krovova za eksploataciju solarne energije i procenu solarne iradijacije na svim gradskim povrsinama po mesecima;
  • Kartiranje buke u realnom vremenu, pri čemu će građani imati funkciju senzora mereći buku putem svojim mobilnih telefona;
  • Unapređivanje inkluzije i mobilnosti starijih osoba i osoba sa posebnim potrebama kroz ažuran sistem za navigaciju koji uključuje detaljan plan grada i barijere koje otežavaju ili onemogućuju kretanje.

Inđija je srpski pilot u projektu i za nju je uspostavljan servis procene solarnog potencijala krovova uključujući i finansijske aspekte postavljanja solarnih panela i eksploatacije energije Sunca za dobijanje električne energije.

i-SCOPE servisima se može pristupiti na adresi:

http://iscope.graphitech-projects.com/

Svi korisnici imaju mogućnost da ostave svoje mišljenje i sugestije i pomognu u daljem usavršavanju i-SCOPE platforme.

http://www.iscopeproject.net/

 

This entry was posted in 2014, Arhitektonska praksa / Architectural practice, dr Dragutin Protić (GRF), Gradska uprava / City Authorities, Građani / Citizens, Investicije / Investments, Milan Kilibarda (GRF), PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena, TP36035 General, Urbanistička praksa / Urban Planning, Zakonodavstvo / Policy Making and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.