Debata o klimatskim promenama, održivom razvoju i energetici

CIRSD Climate

 

Utorak, 9. jun 2015, 15 časova, Rezidencija Ambasadora Francuske u Beogradu.
Obavezna prijava na office@cirsd.org

This entry was posted in 00 Klimatske promene / Climate Changes, 2015, Događanja / SEE Events, TP36035 General. Bookmark the permalink.