UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA: MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA REMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

Doktorska disertacija

Jasna Čikić Tovarović

UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ SAVREMENIH FASADA:
MEDIJA FASADE I MOGUĆNOSTI ZA RAMODELOVANJE STAKLENIH FASADA U BEOGRADU

This entry was posted in Beograd, dr Jasna Čikić, M70 - Magistarske i doktorske teze, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene. Bookmark the permalink.