Uticaj obnovljivih izvora energije na prostorni razvoj naselja u Srbiji u svetlu klimatskih promena

Pucar, M., Nenković Riznić, M.: Uticaj obnovljivih izvora energije na prostorni razvoj naselja u Srbiji u svetlu klimatskih promena, Zbornik radova Društva urbanista Beograda “Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena“, str. 17-27, Društvo urbanista Beograda, 2011

Abstrakt:

U strategijama i planovima koji se poslednjih godina donose u Srbiji, sve više je zastupljen koncept održivog razvoja, koji je preduslov za rešavanje problema koji imaju uticaj na stanje životne sredine i klimatske promene. Investiranje u obnovljive izvore energije (OIE) još uvek nije oblast koja je dobila značajnije mesto u prostornom, privrednom i energetskom razvoju Srbije. Razlozi za to su, pre svega, još uvek relativno jeftina električna energija, nedovoljna informisanost kako stručnjaka, tako i javnosti o prednostima korišćenja obnovljivih izvora energije, nepoznavanje tehnologija, nepostojanje ekonomskih i ekoloških pokazatelja o faktorima koji bi uticali na njihovu širu primenu itd. Srbija je veliki uvoznik energije, tako da će u budućnosti morati da pokloni više pažnje racionalnom korišćenju energije i primeni OIE. Takone, Srbija ima dobar potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Današnja pozicija OIE može se sagledati prema mestu koji ima u strateškim, zakonskim, bilansnim dokumentima, kao i prostornim i urbanistiškim planovima. U Prostornom planu Republike Srbije, OIE su dobili znacajno mesto. Obraneni su prostorni aspekti pojedinih izvora energije kao i njihovi potencijali na celoj drzavnoj teritoriji. U planovima nižeg reda dati su uslovi koji omogućavaju primenu OIE.

Ključne reči: obnovljilji izvori energije, strategije i planovi, Srbija

 

This entry was posted in dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime and tagged , , , . Bookmark the permalink.