Preliminarna rang lista projekata – ciklus istraživanja 2011-2014

PO KONKURSU ZA PROJEKTE U OKVIRU: PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014, PROGRAMA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. PROGRAMA SUFINANSIRANjA INTEGRALNIH I INTERDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2011-2014. I PROGRAMA OBEZBEĐIVANjA I ODRŽAVANjA NAUČNOISTRAŽIVAČKE OPREME I PROSTORA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD 2011-2014.

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj raspisalo je 23. maja 2010. godine javni konkurs za projekte u okviru Programa osnovnih istraživanja, programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, Programa sufinansiranja integralnih i interdicsiplinarnih istraživanja i Programa obezbeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad za ciklus istraživanja 2011-2014. Rok za prijavu bio je 15. jul 2010. godine. Objavljujemo preliminarnu rang listu projekata po svim programima. Rang lista je napravljena na osnovu sledećih kriterijuma (a po pravilima iz Akta objavljenog 23. maja): -50 bodova za ocenu istraživačkog tima -50 bodova za ocenu domaćeg i stranih recenzenata -10 bodova za ocenu matičnog odbora (u projektima tehnološkog razvoja 5 bodova za ocenu matičnog odbora i 5 bodova za finansijsko učešće participanata na projektu) UKUPNO: 110 bodova U Programu osnovnih istraživanja i Programu sufinansiranja integralnih i interdiciplinarnih istraživanja biće odobreni projekti koji su ukupno ostvarili 70 bodova i više. U Programu istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja biće odobreni projekti koji su ukupno ostvarili 65 bodova i više. Putem elektronske pošte rukovodiocima projekata biće poslata kategorizacija svih istraživača na projektu. Rukovodioci projekata se mole da u što kraćem roku dostave eventualne prigovore, a krajnji rok je 15. januar 2011. godine u 14 časova. Eventualne prigovore rukovodioci dostavljaju isključivo u elektronskoj formi nadležnom analitičaru kod koga je projekat prijavljen. Ministarstvo će obavestiti podnosioca prigovora o ishodu postupka po prigovoru u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

  Preliminarna lista OI
  Preliminarna lista TR
  Preliminarna lista III

This entry was posted in Ana Lazović (IAUS), Danica Spasova, Danilo Furundžić (AF), Dejan Miletić (AF), dr Aleksandra Krstić (AF), dr Aleksandra Stupar (AF), dr Aleksandra Đukić (AF), dr Boško Josimović (IAUS), dr Branislava Kovačević, dr Branka Dimitrijević, dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Dragutin Protić (GRF), dr Eva Vaništa Lazarević (AF), dr Igor Marić (IAUS), dr Ivan Nestorov (GRF), dr Jasna Petrić (IAUS), dr Ksenija Lalović (AF), dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), dr Milica Bajic Brkovic (AF), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Saša Milijić (IAUS), dr Slavko Gajin (ETF, RCUB), dr Tatjana Mrđenović (AF), dr Tijana Crnčević (IAUS), Jelena Živanović Miljković, Ksenija Pantović, Matija Brković, Milan Kilibarda (GRF), Milena Stojković, mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), mr Danijela Milovanović Rodić (AF), mr Jelena Živković (AF), mr Rajko Korica (AF), mr Uroš Radosavljević (AF), mr Zeljko Gašparović (IAUS), Olgica Bakić, Sanja Stevanović, Tanja Bajić, TP36035 General, Vesna Džunić, Višnja Sretović, Zlata Vuksanović. Bookmark the permalink.