M41, Urbana regeneracija zaštićenih ambijentalnih celina u kontekstu održivog razvoja-Podgrađe Tvrđave Bač/Urban regeneration of protected ambients in the context of sustainable development – Bač Fortress Suburbium, 2011

Urbana regeneracija zaštićenih ambijentalnih celina u kontekstu održivog razvoja-Podgrađe Tvrđave Bač/Urban regeneration of protected ambients in the context of sustainable development – Bač Fortress Suburbium

autor: Tatjana Mrđenović; grupa autora: Jelica Jovanović, dr Mila Pucar, dr Ana Radivojević, Slavica Vujović, Dragana Petrović, Dragana Marjanović/author:Tatjana Mrđenović; group of authors: Jelica Jovanović, dr Mila Pucar, dr Ana Radivojević, Slavica Vujović, Dragana Petrović, Dragana Marjanović

Monografija predstavlja deo iterativnog, interdisciplinarnog i šire participativnog procesa podizanja svesti o značaju održivog pristupa urbanoj regeneraciji zaštićenih ambijentalnih celina. Tekstovi koji je sačinjavaju rezultat su teorijskog i praktičnog istraživanja na slučaju urbane regeneracije podgrađa Tvrđave Bač. Značaj istraživanja i njegovih rezultata je pre svega u aktuelnosti pristupa koji integriše različite aspekte održivosti. Za domaći kontekst poseban doprinos predstavlja spoj istraživanja i edukacije lokalne zajednice na temu održive urbane regeneracije. U ovoj trijadi „Letnja škola arhitekture u Baču 2010.” uspostavila je „meku infrastrukturu” za razvoj humanog i institucionalnog kapaciteta lokalne zajednice. Na taj način je kroz različite oblike edukacije i praktičnih istraživanja stvoren osnov za razvoj znanja i veština aktera iz domena javnog, civilnog i privatnog sektora u procesu održivog upravljanja kulturno-istorijskom baštinom.

Koristeći multimedijalnu dvojezičnu knjigu naučnih radova primenjenih u praksi na primeru Podgrađa Tvrđave Bač u okviru Letnje škole arhitekture u Baču 2010. dobićete odgovore na sledeća pitanja:

Šta je urbana regeneracija i koji su modeli njenog sprovođenja u lokalnim zajednicama?
Koje su dimenzije urbane regeneracije u kontekstu održivog razvoja?
Koje su relacije između urbanog dizajna, participacije i urbanog planiranja u održivoj urbanoj regeneraciji?
Koje se tehnike i metode mogu primeniti regeneraciji ovih celina?
Koji su metodi i modeli integrativne zaštite adekvatni u regeneraciji ovih celina?
Kako biti ekološki odgovoran i energetski efikasan u regeneraciji ovih celina?
Koje su tradicionalne metode i tehnike građenja primenljive u regeneraciji ovih celina?

Izvodi iz recenzija za monografiju Urbana regeneracija zaštićenih ambijentalnih celina u kontekstu održivog razvoja – Podgrađe Tvrđave Bač:

prof. dr Vladan Đokić, redovan profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

Monografija Urbana regeneracija zaštićenih ambijentalnih celina u kontekstu održivog razvoja – Podgrađe Tvrđave Bač predstavlja iskorak u istraživačkoj domaćoj praksi budući da je nastala kao rezultat interdisciplinarnog i šire participativnog učešća lokalne zajednice u koncipiranju, razradi i evaluaciji mogućih rešenja urbane regeneracije zaštićenih ambijentalnih celina. Integralnost postupka monografiju svrstava u savremene istraživačke pristupe, koje karakterišu inkrementalnost i iterativnost u približavanju nauke i prakse. Ovakav pristup omogućava proveru teorijskih koncepata na konkretnim primerima regeneracije urbanih celina, njihovih složenih i međusobno zavisnih prostorno-fizičkih, društveno-ekonomskih i institucionalnih dimenzija. U tom smislu ostvareni su konkretni istraživački rezultati, primenljivi u budućoj urbanističko-arhitektonskoj praksi i regulativi, što izdvaja ovu monografiju u istaknuta i inovativna naučna dela.

prof. dr Mirjana Roter – Blagojević, vanredan profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

Monografija predstavlja značajno delo koje donosi niz metodoloških, teorijskih i praktičnih inovacija u pristupu zaštiti prostornih i kulturno-istorijskih celina. Kroz sagledavanje problematike postojeće i buduće zaštite i prezentacije Tvrđave Bač i podgrađa, razmatrane u odnosu na važne aspekte vezane za održivi razvoj područja, ukazuje se na optimalna rešenja problema koji su karakteristični i za druga zaštićena područja u Vojvodini i celoj Srbiji. Pitanja vezana za savremene procedure zaštite u zemlji i svetu; pasivnost i otuđenost lokalne zajednice; nestajanje tradicionalnih zanata i tehnika gradnje; modernizacija infrastrukture i sl. – neke su od tema koje autori detaljno analiziraju i na njih daju argumentovane odgovore, potkrepljene uspešnim primerima iz prakse.

This entry was posted in 04 Srbija / Serbia, Adaptacija / Adaptation, dr Mila Pucar (IAUS), dr Tatjana Mrđenović (AF), M40 - Monografije nacionalnog značaja, Otpornost / Resilience, Ranjivost / Vulnerability, TP36035 General, Ublažavanje / Mitigation, Urbane sredine, Vojvodina - Bačka and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.