M85, Integralna igra urbanog dizajna – nova metoda, 2011

Integralna igra urbanog dizajna – nova metoda

Integrative urban design game – new method

(rezultati metode su publikovani u monografiji Urbana regeneracija zaštićenih ambijentalnih celina u kontekstu održivog razvoja – Podgrađe Tvrđave Bač / the results of the method are published in the monograph Urban regeneration of protected ambients in the context of sustainable development – Bač Fortress Suburbium)

Autor rešenja:
Tatjana Mrđenović, dipl.inž.arh.

Naziv tehničkog rešenja:
Integralna igra urbanog dizajna

Kategorija tehničkog rešenja:
Nova metoda

Za koga je rešenje rađeno i u okviru kog projekta MNTR:
Za Opštinu Bač u okviru projekta  MNTR: Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – međusobni uticaji, TP 36035, u vidu korišćenja i evaluacije rezultata u narednom ciklusu u 2011-oj godini.

Ko rešenje koristi tj. ko je prihvatio –primenjuje rešenje:
Organi lokalne uprave i službe Bača: Direkcija za izgradnju opštine Bač, Fond “Vekovi Bača”

Godina kada je rešenje urađeno: 2010.

Kako su rezultati verifikovani (od strane koga tela):
Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Arhitektnonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kluba mladih arhitekata

Na koji način se rezultati koriste:
U izradi planske i projektne dokumentacije u 2011 – oj godini.

Recezenti: prof. dr Zoran Nikezić, prof. dr Vladan Đokić

Prikaz Integralne igre urbanog dizajna na primeru Participativnog pristupa u oblikovanju javnog prostora podgrađa tvrđave Bač:
U odnosu na potrebu za integralnim pristupom u urbanoj regeneraciji, kako u odnosu na racionalnu i kolaborativnu u urbanom odlučivanju, tako i u odnosu na integraciju faza procesa urbanog dizajna, rekla bih da prikazane metode u prethodnoj tabeli fragmentarno podržavaju integralni pristup. U tom smislu suština Integralne igre urbanog dizajna je da uspostavi relacije između različitih tipova racionaliteta , tako i u odnosu na faze procesa planiranja. Kao metoda ona podrazumeva kontinualan postupak razvoja socijalne kreativnosti, kao i njegove racionalizacije koristeći mimikrijski i značenjski slojevit model postojećeg i budućeg stanja prostora urbane regeneracije.

Integralna igra urbanog dizajna je inovativna metoda i integriše različite procese urbanog dizajna od subjektivno-ekspresivnog, socijalno-kreativnog, socijalno-komunikativnog, tehničko-racionalnog i interdisciplinarnog . Cilj metode je da razvije različite tipove racionaliteta u zajednici kroz kreativnu igru u vizuelizaciji prostora, koja se u ključnim segmentima procesa racionalizuje koristeći argumentativne i ekspertske metode. Na taj način ona gradi budućnost kroz njenu prostornu vizuelizaciju, koristeći trodimenzionalne i dvodimenzionalne prikaze, skice, crteže i tekst, različite ekspertske metode anketiranja, intervjuisanja, analize konteksta, morfološke analize, kao i kolaborativne metode koje podržavaju argumentaciju upotrebom različitih dijagrama kao što su problemsko stablo i stablo ciljeva i mera. Na taj način ona “iscrtava” zajedničku budućnost obojenu, modelovanu i dekorisanu individualnim interesima i slobodama stvarajući budući okvir za delovanje u prostoru kroz snažan osećaj vlasništva nad zajedničkom slikom budućnosti.

Metoda je primenjena u okviru Letnje škole arhitekture u Baču 2010. na radionici sa temom Participativni pristup u oblikovanju javnog prostora podgrađa tvrđave Bač  u kojem su učešće su uzeli studenti na Letnjoj školi i sledeći akteri iz lokalne zajednice: predstavnici: Direkcije za izgradnju opštine Bač, Turističke organizacije opštine Bač, Fonda za razvoj Bača, Radio Bačka, Zavoda za zaštitu spomenika kulture “Petrovaradin” i lokalno stanovništvo. Proces integralnog urbanog dizajna je osmišljen na na način da se odvijao kroz sledeće faze:  (P) Priprema participativnog postupka, (V) Definisanje poželjne budućnosti – vizioniranje, (A) Analiza problema i mogućnosti, (S) Definisanje strateških ciljeva i mera za unapređenje javnog prostora, (I) Prostorna provera rešenja (po (UN-Habitat & SIRP, What is participatory planning?, 2005). Metoda je na holistički način podržala različite faze procesa, koji su građeni postepeno i integrisani u celinu prikazanu slikom 12.  U tom smislu metoda je objedinila različite fragmentarne metode.

This entry was posted in Adaptacija / Adaptation, dr Tatjana Mrđenović (AF), M80 - Tehnička i razvojna rešenja, Vojvodina - Bačka and tagged , , , . Bookmark the permalink.