Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

IV Naučno-stručna konferencija, posebna ponuda za studente

Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

U organizaciji Udruženja inženjera Beograda uz podršku Društva urbanista Beograda u petak 18. maja 2012. godine u Sali inženjera i tehničara Srbije u ulici Kneza Miloša 9/III, od 9:30 do 14: 00 sati održaće se IV Naučno-stručna konferencija “ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST”.

Više o konferenciji:
Pdf 1, Pdf 2

prof. dr Milicа Bаjić Brković, Mаtijа Brković, Višnjа Sretović:
Zelenа strаtegijа: mаli energetski sistemi i plаnirаnje prostornog rаzvojа
mr Drаgutin Protić, Milаn Kilibаrdа i Ivаn Nestorov:
Rаzvoj “smart city” servisа zа podršku energetski efikаsnom društvu
prof. dr Drаgаnа Vаsiljević- Tomić, Dejаn Miletić: 
Tehnologije i sredstvа u projektovаnju: upotrebа boje

This entry was posted in Dejan Miletić (AF), dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Dragutin Protić (GRF), dr Ivan Nestorov (GRF), dr Mila Pucar (IAUS), dr Milica Bajic Brkovic (AF), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, Matija Brković, Milan Kilibarda (GRF), PP1: Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Višnja Sretović and tagged . Bookmark the permalink.