Neki aspekti prostornog održivog razvoja Srbije

 
 
 

Urednici: dr Mila Pucar, dr Nenad Spasić
  
SADRŽAJ
 
I IMPLEMENTACIJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE 
 
Mаrijа Mаksin-Mićić, Vesnа Jokić, Nikolа Krunić
PROCENA OSTVARIVANJA PROPOZICIJA O SISTEMU URBANIH CENTARA
U PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE……………….……………………… 1
Božidаr Stojаnović, Tаmаrа Mаričić
KRITIČKI OSVRT NA REALIZACIJU PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE
SREDINE U OKVIRU IMPLEMENTACIJE PPRS ………….. ……………………………… 35

II ODRŽIVI RAZVOJ TURISTIČKIH PODRUČJA

Drаgišа Dаbić
TURISTIČKO RANGIRANJE BANJA U SRBIJI…………………………………………….. 55
Igor Mаrić, Anа Bogdаnov, Božidаr Mаnić
TIPOLOGIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U FUNKCIJI TURIZMA NA
PODRUČJU GP VRNJAČKE BANJE………………………………………………………………….. 77
Željko Gаšpаrović
ULOGA I ZNAČAJ BANJA U RAZVOJU TURISTIČKE PRIVREDE ……………….. 93
Omiljenа DŽelebdžić, Drаgаnа Bаzik, LJiljаnа Petruševski
PRINCIPI ODRŽIVOG RAZVOJA BANJSKIH MESTA – OSNOVE ZA
IZDVAJANJE INDIKATORA…………………………………………………………………………… 105
LJiljаnа Petruševski, Mirjаnа Devetаković, Drаgаnа Bаzik,
Omiljenа DŽelebdžić
TEORIJSKI KONCEPT I PRIMENA CELULARNIH AUTOMATA – elementi
evolucije u bаnjskim kontekstimа ………………………………………………………………. 117
Milevа Sаmаrdžić, Brаnislаv Bаjаt, Drаgаn Blаgojević
MODELIRANJE URBANOG RAZVOJA TURISTIČKIH NASELJA
KORIŠĆENJEM ĆELIJSKIH AUTOMATA…………………………………………………… 133

III PROSTORNI, EKOLOŠKI I NORMATIVNI ASPEKTI RAZVOJA U

VELIKIM RUDARSKIM BASENIMA

Nenаd Spаsić, Miodrаg Vujošević
PRISTUP PLANIRANJU RAZVOJA I UREĐENJA PROSTORA U
VELIKIM LIGNITSKIM BASENIMA……………………………………………………… 151
Nenаd Spаsić, Tаmаrа Mаričić, Gordаnа DŽunić
INSTITUCIONALNI I NORMATIVNI ASPEKTI PROSTORNOG RAZVOJA
U VELIKIM RUDARSKIM BASENIMA………………………………………………………. 163
Jаsnа Petrić, Boško Josimović, Jаsminа Đurđević
RAZVOJ MEĐUNARODNE LEGISLATIVE NA PUTU KA ODRŽIVOM
RAZVOJU U RUDARSTVU – OBAVEZE I SMERNICE ZA SRBIJU………………… 185
Mаrijа Nikolić, Bojаnа Jovаnović
OSNOVNE KOMPONENTE EKOSISTEMSKE REHABILITACIJE
PROSTORA U KOLUBARSKOM LIGNITSKOM BASENU …………………………. 205
Zorаn Mirjаnić, Vesnа Jokić
PRIKAZ ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA KOD IZGRADNJE 110 kV –
400 kV DALEKOVODA U NEKIM EVROPSKIM ZEMLJAMA………………………. 245
Tijаnа Crnčević
REKULTIVACIJA I PEJZAŽNO UREĐENJE PROSTORA: STUDIJA
SLUČAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA TE “KOLUBARA
B” – PRVA FAZA …………………………………………………………………………………….. 253

 

This entry was posted in dr Igor Marić (IAUS), dr Ljiljana Petruševski (AF), dr Mila Pucar (IAUS), dr Mirjana Devetaković (AF), dr Tijana Crnčević (IAUS), mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), TP36035 General and tagged , , . Bookmark the permalink.