Plan detaljne regulacije dela bloka 23 (naselje Rasadnik 2) u Beloj Crkvi

Naziv plana: Plan detaljne regulacije dela bloka 23 (naselje Rasadnik 2) u Beloj Crkvi

Godina/godine realizacije: 2010-2011.

Rukovodilac: mr Božidar Manić, dipl.inž.arh.

Osnovni tim: mr Božidar Manić, dipl.inž.arh., mr Ana Niković, dipl.inž.arh.

Konsultanti: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Milan Ivetić, dipl.inž.geol., Svetozar Teofilović, dipl.građ.inž., Slobodan Miljanić, dipl.inž.el., Branislav Kotranjac, dipl.arh.tehn., Milorad Bogdanović, dipl.maš.inž., dr Tijana Crnčević, dipl.inž.pejz.arh., dr Boško Josimović, dipl.prostor.plan.

Naručilac: Opština Bela Crkva

Prostorni obuhvat: 8 ha

Opis i osnovni koncept: Plan objavljen u „Službenom listu opštine Bela Crkva“ br.7/2011.

This entry was posted in dr Boško Josimović (IAUS), dr Igor Marić (IAUS), dr Tijana Crnčević (IAUS), M80 - Tehnička i razvojna rešenja, mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, TP36035 General, Urbane sredine and tagged , , , , . Bookmark the permalink.