O projektu / About

Naslov i evidencioni broj:

PROSTORNI, EKOLOŠKI, ENERGETSKI I DRUŠTVENI ASPEKTI RAZVOJA NASELjA I KLIMATSKE PROMENE – MEĐUSOBNI UTICAJI
ev.br. TR 36035

Rukovodilac projekta:
dr Mila Pucar, naučni savetnik (pucarmila@gmail.com)

Organizacija koordinator:
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

Organizacija učesnici:
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prirodnomatematički fakultet u Nišu
Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Institut tehničkih nauka SANU

Broj meseci istraživača u prvoj godini:
39 istraživača / 259 IM
+ 5 stipendista

Trajanje projekta
4 godine (48 meseci)

Leave a Reply