Podprojekti / Subprojects

PP 1: Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža

PP 2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkih struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene

PP 3: Jačanje institucija, društveni i institucionalni aspekti integrisanja klimatski odgovornog prostornog razvoja

PP 4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime

PP 5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena

Leave a Reply