Istraživači / People

IAUS
dr Mila Pucar, rukovodilac projekta, korukovodilac podprojekta PP4 (pucarmila@gmail.com)
dr Igor Marić, rukovodilac podprojekta PP1
dr Boško Josimović, rukovodilac podprojekta PP4
dr Saša Milijić
dr Jasna Petrić
dr Tijana Crnčević
dr Marina Nenković Riznić
mr Ana Niković
mr Božidar Manić
mr Željko Gašparović
Tanja Bajić

Arhitektonski fakultet, Beograd
dr Milica Bajić Brković, rukovodilac podprojekta PP2
dr Aleksandra Krstić Furundžić
dr Eva Vaništa Lazarević
dr Ljiljana Petruševski
dr Dragana Vasiljević Tomić
dr Aleksandra Stupar
dr Aleksandra Đukić
dr Mirjana Devetaković, korukovodilac podprojekta PP5
dr Jasna Čikić Tovarović
dr Milan Radojević
mr Rajko Korica
dr Ksenija Lalović, rukovodilac podprojekta PP3
mr Jelena Živković
mr Danijela Milovanović Rodić
mr Uroš Radosavljević
Dejan Miletić
Budimir Sudimac
Tatjana Mrđenović
Tatjana Kosić
Danilo Furundžić
Matija Brković
Višnja Sretović
Mira Milaković
Ksenija Pantović

Građevinski fakultet Beograd
dr Ivan Nestorov
mr Dragutin Protić, korukovodilac podprojekta PP5
mr Milan Kilibarda

Elektrotehnički fakultet Beograd
dr Slavko Gajin

Prirodnomatematički fakultet, Niš
dr Sanja Stevanović

Glasgow Caledonian University
dr Branka Dimitrijević

Institut tehničkih nauka SANU
dr Zoran Nikolić

ULUPUDS
dr Dijana Milašinović Marić

 

Zlata Vuksanović Macura

Sania Simonović

Milica Vujošević

 

Miodrag Obradović

Danica Spasova

Leave a Reply