Tag Archives: fasada

FASADA KOJA PROIZVODI ENERGIJU. ESTETSKE, EKOLOŠKE I ENERGETSKE KARAKTERISTIKE FOTONAPONSKIH PANELA

FASADA KOJA PROIZVODI ENERGIJU. ESTETSKE, EKOLOŠKE I ENERGETSKE KARAKTERISTIKE FOTONAPONSKIH PANELA Milica Vujošević Abstrakt: Danas, kada se energetska efikasnost zgrada podržava u svim razvijenim zemljama sveta, stiču se uslovi za unapređenje tehnika i načina prerade obnovljivih izvora energije. Jedan od … Continue reading

Posted in M60 - Skupovi nacionalnog značaja, Milica Vujošević, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, TP36035 General | Tagged , , , | Comments Off on FASADA KOJA PROIZVODI ENERGIJU. ESTETSKE, EKOLOŠKE I ENERGETSKE KARAKTERISTIKE FOTONAPONSKIH PANELA