Tag Archives: Instalacije

Instalacije i arhitektura 2014 – Zbornik radova

Zbornik_IA2014

Posted in 2014, dr Milan Radojevic, M60 - Skupovi nacionalnog značaja, TP36035 General | Tagged , , | Comments Off on Instalacije i arhitektura 2014 – Zbornik radova

Instalacije i arhitektura 2013

Međunarodni naučno-stručni simpozijum “Instalacije & arhitektura” 2013, Zbornik radova (Urednici Milan Radojević, Tatjana Jurenić, Milica Pejanović), ISBN 978-86-7924-111-5 Zbornik IA 2013  

Posted in 2013, Arhitektonska praksa / Architectural practice, dr Aleksandra Krstić (AF), dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Jasna Čikić, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Milan Radojevic, M30 - Međunarodni naučni skupovi, Obrazovanje / Education, Održavanje arh. objekata / Facility Management, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, Proizvodnja materijala i opreme / Manufacturers, TP36035 General, Ublažavanje / Mitigation, Urbanistička praksa / Urban Planning | Tagged , , | Comments Off on Instalacije i arhitektura 2013

Konferencija Instalacije & Arhitektura 2012

Instalacije & Arhitektura 2012 http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2836 I&A 2012 Zbornik radova Aleksandra Krtsić Furundžić, Tatjana Kosić, Jefto Terzović Konstruktivne karakteristike staklenih fasadnih panela, str. 11 Structural characteristics of glass facade panels, pp. 11 Dragana Vasiljević Tomić, Ana Nikezić, Dragana Ćirić Implementacija standarda … Continue reading

Posted in 2012, Adaptacija / Adaptation, Danilo Furundžić (AF), dr Aleksandra Krstić (AF), dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Jasna Čikić, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Milan Radojevic, dr Mirjana Devetaković (AF), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, Milica Vujošević, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena, Tatjana Kosić, TP36035 General, Ublažavanje / Mitigation | Tagged , | Comments Off on Konferencija Instalacije & Arhitektura 2012

Facility Management-Instalacije i uputstva za održavanje

Milan Radojević, Gordana Ćosić, Jovana Miholčić: Facility Management-Instalacije i uputstva za održavanje, Zbornik radova Instalacije & Arhitektura, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011, str. 153-160 I&A 2011, Zbornik radova

Posted in 2011, Arhitektonska praksa / Architectural practice, dr Milan Radojevic, Održavanje arh. objekata / Facility Management, Proizvodnja materijala i opreme / Manufacturers, TP36035 General | Tagged | Comments Off on Facility Management-Instalacije i uputstva za održavanje