Tag Archives: medija fasade

The Influence of Digital and Media Technologies on Architecture: Creating Images on Building Facade

Jasna Čikić Tovarović, Jelena Ivanović Šekularac, Nenad Šekulara: The Influence of Digital and Media Technologies on Architecture: Creating Images on Building Facade, Second International Conference on the  Image, San Sebastian, Spain, 2011

Posted in Adaptacija / Adaptation, Arhitektonska praksa / Architectural practice, dr Jasna Čikić, M30 - Međunarodni naučni skupovi, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, Proizvodnja materijala i opreme / Manufacturers, TP36035 General | Tagged , , | Comments Off on The Influence of Digital and Media Technologies on Architecture: Creating Images on Building Facade

Uticaj novih tehnologija na razvoj savremenih fasada:medija fasade i mogućnosti za remodelovanje staklenih fasada u Beogradu

Jasna Čikić Tovarović: Uticaj novih tehnologija na razvoj savremenih fasada: medija fasade i mogućnosti za remodelovanje staklenih fasada u Beogradu, 2011

Posted in Adaptacija / Adaptation, Arhitektonska praksa / Architectural practice, Beograd, dr Jasna Čikić, Proizvodnja materijala i opreme / Manufacturers | Tagged , | Comments Off on Uticaj novih tehnologija na razvoj savremenih fasada:medija fasade i mogućnosti za remodelovanje staklenih fasada u Beogradu