Tag Archives: poverty

M33, Integrative urban design game as a method for creating liveable urban ambients, 2012

međunarodna konferencija REAL CORP 2012, autor teksta Tatjana Mrđenović  Abstract: Complexity of urban environments implies new methods that can design urban ambients in reliance and sustainable manner. This means that urban design and urban planning must work together in order … Continue reading

Posted in Adaptacija / Adaptation, dr Tatjana Mrđenović (AF), M30 - Međunarodni naučni skupovi, Vojvodina - Bačka | Tagged , , , , | Comments Off on M33, Integrative urban design game as a method for creating liveable urban ambients, 2012

M51, Integrative urban design in regeneration – Principles for achieving sustainable places / Integralni urbani dizajn u regeneraciji – Principi za kreiranje održivih mesta, 2011

Integralni urbani dizajn u regeneraciji – Principi za kreiranje održivih mesta / Integrative urban design in regeneration – Principles for achieving sustainable places autor/author: Tatjana Mrđenović autori modela Uroš Radosavljević, Tatjana Mrđenović, Jovana Pavić; rađenog u okviru Plana za turističko … Continue reading

Posted in Adaptacija / Adaptation, Donje Podunavlje, dr Tatjana Mrđenović (AF), M50 - Časopisi nacionalnog značaja, TP36035 General | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on M51, Integrative urban design in regeneration – Principles for achieving sustainable places / Integralni urbani dizajn u regeneraciji – Principi za kreiranje održivih mesta, 2011

Predavanje prof. dr Vladimira Macure

U sredu, 06. aprila 2011. godine, u 14 časova, u svečanoj sali IAUS-a, prof. dr Vladimir Macura, Int’l Assoc AIA, arhitekta i urbanista, održaće predavanje „Jedan hipotetički projekat za primenu kompresovanog stabilizovanog zemljanog bloka (CEB) u samogradnji jeftine kuće“. Predavanje … Continue reading

Posted in TP36035 General | Tagged , , | Comments Off on Predavanje prof. dr Vladimira Macure