Tag Archives: velnes

Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini

Arhitektura i urbanizam 2011, br. 33, str. 87-101 jezik rada: srpski izvorni naučni članak doi:10.5937/arhurb1133087M Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini Marić Igor, Kovačević Branislava Sažetak Primena bioklimatskih parametara kod turističkih objekata bitan je faktor … Continue reading

Posted in dr Branislava Kovačević, dr Igor Marić (IAUS), M50 - Časopisi nacionalnog značaja, PP1: Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža, Stara planina | Tagged , , , , | Comments Off on Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini